Z DZIEJÓW PARAFII COROCZNE LICZENIE WIERNYCH, 2019 Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 73 (11/2019) NATANAELA, s. 7

Z DZIEJÓW PARAFII COROCZNE LICZENIE WIERNYCH, 2019 Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 73 (11/2019) NATANAELA, s. 7 Postanowieniem Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, 20 października br. odbyło się doroczne liczenie wiernych uczestniczących we Mszach Więcej

Z DZIEJÓW PARAFII 450 – LECIE WYJAZDU DELEGACJI Z JERZMANOWIC, GOTKOWIC I SZKLAR DO KRÓLA ZYGMUNTA II AUGUSTA, cz. II

Artykuły Pana Zygmunta Krzystanka dostępne są w zakładce “Twórcy regionu” – Zygmunt Krzystanek. Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 72 (10/2019) NATANAELA, s. 10-11W poprzednim numerze NATANAELA zostało opisane tło historyczne i przyczyny, które Więcej

Z DZIEJÓW PARAFII 450 – LECIE WYJAZDU DELEGACJI Z JERZMANOWIC, GOTKOWIC I SZKLAR DO KRÓLA ZYGMUNTA II AUGUSTA Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 71 (9/2019) NATANAELA, s. 10-11

Jest to tak ważne wydarzenie w dziejach naszej parafii, że nie może zostać nie zauważone przez obecne pokolenie. Jak do tego doszło i co skłoniło naszych pra, pradziadków do udania się w daleką podróż do króla Zygmunta II Augusta, który Więcej

Z DZIEJÓW PARAFII 75. rocznica śmierci Antoniego Kocjana, który miał jerzmanowickie korzenie Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 70 (8/2019) NATANAELA, s. 10-11

13 sierpnia b. r. minęło 75 lat od tragicznej śmierci Antoniego Kocjana. Kim był i jaki związek miał z naszą Parafią należy przypomnieć, zwłaszcza młodszemu pokoleniu. Otóż siostra Jana Żurowskiego, (ciotka dra Czesława Żurowskiego), Franciszka Żurowska z Jerzmanowic (ur. w Więcej

Z DZIEJÓW PARAFII Jan Sroczyński, cz. II Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 69 (7/2019) NATANAELA, s. 6-7

W poprzednim numerze NATANAELA poznaliśmy ponad pół wieku działalności Jana Sroczyńskiego, słynnego mieszczanina krakowskiego, który jako rzemieślnik, pełnił również wiele honorowych funkcji społecznych, a jak wiemy przybył do Krakowa z Jerzmanowic na początku XVII wieku. W następnych latach otrzymał dalsze Więcej

Dzieje jerzmanowickiej szkoły – spotkanie z Kazimierzem Tomczykiem 17.06.2019 Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 68 (6/2019) NATANAELA, s. 8

W Gminnej Bibliotece w Jerzmanowicach 17 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z Kazimierzem Tomczykiem n.t. dziejów szkoły w Jerzmanowicach. Spotkanie to miało na celu zaprezentowanie materiałów przygotowywanych do monografii wsi Jerzmanowice. Na podstawie zebranych dokumentów absolwenci tej szkoły, Więcej

Z DZIEJÓW PARAFII KAPLICA ŚW. JANA CHRZCICIELA cz.III Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 67 (5/2019) NATANAELA, s. 8

W poprzednim numerze poznaliśmy przyczyny zubożenia ówczesnych mieszkańców naszego regionu oraz genezę przyjścia z pomocą najbiedniejszym i nieszczęśliwym mieszkańcom parafii Jerzmanowice przez wywodzącego się z Jerzmanowic wybitnego mieszczanina krakow­skiego. Tym fundatorem był Jan Sroczyński, który swój majątek przeznaczył na wybudowanie Więcej

KAPLICA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Z DZIEJÓW PARAFII KAPLICA ŚW. JANA CHRZCICIELA Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka Artykuł ukazał się w Nr 65 (3/2019) NATANAELA, s. 6-7

W związku z rozpoczęciem przez Pana Kazimierza Tom­czyka przygotowania materiałów do opracowania monografii wsi i parafii Jerzmanowice, odbyła się ich kolejna prezentacja, dotycząca m.in. kaplicy p.w. św. Jana Chrzciciela.Na temat powstania tej najstarszej budowli i szpitala, przytułku dla ubogich, w Więcej