Józef Pogan

Twórczość

1. Głos. Poezje. Trembowla: Ogólnopolski Informator 1938, 22s.

2. Ugory. [Powieść]. Powstała w 1941. Wydanie z życiorysem własnym autora. Słowem wstępnym poprzedził S. Pigoń. [Warszawa:] Czytelnik 1947, 190 s.

3. Cierpki owoc. [Opowiadanie].  Orka 1945 nr 4-9.

4. Dekret niebieski; Biedny i bogaty. Opowiadania. Łódź: Wydawnictwo Związek Samopomocy Chłopskiej 1946, 16 s.

5. Rodzina Ciemnych. (Dramat w 1 akcie). Wieś 1946 nr 15-17.

6. Cierpki owoc. Nowele i opowiadania. Warszawa: Książka 1948, 123 s.

7. Na głodnym zagonie. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1950, 154 s.

Opracowania (wybór)

1. Z. Kałużyński: „Biedny i bogaty” J.P. Wieś 1946 nr 1.

2. K. Wyka: Od Pogana do Balzaka, od Przybosia do Homera. Gawęda polemiczna. Odrodzenie 1946 nr 3.

3. J. Marszałek: Nad „Ugorami” P. Wieś 1947 nr 26.

4. L. Sobierajski: Od ekonomii do polityki. Wieś 1947 nr 26.

5. J. Walenciak: Rezerwaty. Wieś 1948 nr 32/33 [rec.: Cierpki owoc].

6. A. Kamieńska: Pisarz klasy biedniackiej. Wieś 1948 nr 38/39.

7. J. Pierzchała: Będkowice, wieś polska. Kuźnica 1948 nr 19.

8. K. Wyka: Książki o wsi. Twórczość 1948 nr 6 [m.in. dot.: Ugory]

9. M. Koliba: J.P. Twórczość 1950 z.12 [rec.: Na głodnym zagonie]

10. M. Nowiński: Opowieść o biedniakach. Wieś 1950 nr 39 [rec.: Cierpki owoc]

11. A. Kamieńska: P. – jakim jest. Wieś 1951 nr 10.

12. O. Dziechciarz: Pisarz chłopski Józef Pogan “Skandalista” z Jerzmanowic, [w: ]Olkuskie… ongiś i dziś…, Dąbrowa Górnicza 2008, s. 71-79.

Życiorys Józefa Pogana

Urodzony 30 stycznia 1905r. we wsi Jerzmanowice pod Ojcowem w rodzinie małorolnego chłopa; syn Jana Pogana i Zofii z Mrozowskich. Naukę zakończył na trzeciej klasie szkoły powszechnej. Od trzynastego roku życia pracował jako robotnik rolny. W 1927r. ożenił się z Marią Brandys i zamieszkał we wsi Będkowice, gdzie uprawiał własną ziemię oraz wynajmował się do prac polowych. Należał do Koła Młodzieży Wiejskiej „Siew”, został wybrany na jego prezesa, zorganizował amatorskie kółko teatralne. Działał w miejscowej OSP, był jej sekretarzem. Debiutował w 1938r. wierszem pt. „Żałoba Polski. W rocznicę zgonu Marszałka Józefa Piłsudskiego” w Życiu Strażackim (nr 5). W okresie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Będkowicach; próbował rozwijać pracę literacką. W 1944r. pracował przez kilka miesięcy jako stróż nocny w majątku ziemskim w Więckowicach pod Krakowem. W maju 1945 wyjechał na Górny Śląsk i zamieszkał we wsi Halemba pod Katowicami. Zajął się prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa i pracą literacką. Fragmenty powieści, opowiadania i artykuły publikował m.in. w Orce (1945-46; tu w 1945 cykl reportaży pt. „W śląskiej wsi”), Wsi (1945-53), Dzienniku Ludowym (1946-47), Ogniwach (1946-49). W latach 1946-47 był redaktorem działu literackiego w Zagrodzie Chłopskiej. Należał do Stronnictwa Ludowego. 
W 1947 został członkiem ZZLP (od 1949 ZLP; w latach 1949-50 przewodniczący Komisji Rewizyjnej). Od 1950 był członkiem PZPR. Od lutego do sierpnia 1950 kierował Świetlicą Górniczą w Bielaszowicach pod Katowicami. W 1951 przeniósł się do Katowic, w tymże roku został wiceprezesem Oddziału Katowickiego ZLP. Jako prelegent współpracował z domami kultury i świetlicami, jako autor reportaży – z rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach. Otrzymał nagrodę literacką m. Katowice (1951). W latach 1953-55 pracował jako redaktor działu rolnego w Dzienniku Zachodnim, następnie jako kierownik literacki Opery Bytomskiej. Pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli w Katowicach, był też członkiem Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Krzewienia Kultury Świeckiej w Katowicach. W 1976 otrzymał odznakę „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”. Od 1983 należał do nowego ZLP. Zmarł 14 marca 1988 r. w Katowicach.

__________________________________________________________________

Józef Pogan
Sekretarz OSP Będkowice

Święty Florianie!

Święty Florianie! Strażacki Patronie!

W dniu Twego święta do Ciebie zanoszą

Strażacy błagalny głos!

Strzeż Polskę od ognia, miej ją w Swej obronie

(O Twą opiekę drużyny Cię proszą)

oddaj pożarów cios!

Święty Florianie! Strażacki Patronie!

Pomagaj naszym druhom – bohaterom

Walczącym z pożarami

W ratunku bliźnich wzmacniaj nasze dłonie,

By wiernie pełniąc naszą pracę szczerą

być mienia wybawcami!

Święty Florianie! Strażacki Patronie!

Prowadź nas Swą Mocą, gdy cwałem pędzimy

na alarm pożarnej trwogi!

Dodaj odwagi, gdy nam mienie płonie,

Otuchy – gdy już w swe siły wątpimy

Gdy pożar szalony … srogi …!

Święty Florianie! Strażacki Patronie!

W dniu Twego święta nasze kadry zwarte

Stają w swoich szeregach.

Oddając Ci cześć w dzięcznym ukłonie,

Prosim skrzep nas duchem mocy nieprzepartej

ku pracy, która Strażom podlega.

Święty Florianie! Strażacki Patronie!

Udziel nam męstwa, gdy Polska zawoła

Ojczystej ziemi bronić,

Pod Twoją opieką pójdziemy po macierzyńskim łonie

w pośród gradu kul przemocy podołać,

usłyszeć, jak „Dzwon Zwycięstwa” zadzwoni.

Na podstawie: Ząbczyński S., Historia pożarnictwa olkuskiego i jego dzieje w latach 1478-1993, Wyd. 2 poszerz. i uzupeł., Olkusz 1993, s. 117-118

Informację o wierszu Józefa Pogana uzyskaliśmy od Pana Mieczysława Nowakowskiego. Dziękujemy.

Znany autor wielu przygodowych książek i opracowań ….