Książkowe Dyskusje w bibliotece w Jerzmanowicach, 08.07.2024

W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, na którym rozmawiałyśmy o książce Doktórka od familoków. Książka w powieściowej formie opowiada o pierwszych krokach stawianych przez młodą pediatrę w dziedzinie rozpoznania ołowicy wśród szopienickich dzieci mieszkających przy hucie. Książka ma więc ogromną wartość poznawczą, albowiem o „polskim Czarnobylu” do tej pory wie niewielu Polaków. Ale Doktórka była też przyczynkiem do refleksji nad walką z aparatem państwowym, fatalnymi warunkami bytowymi oraz trudną egzystencją człowieka. Emocjonującymi tematami były też seksualność jako produkt kulturowy, brak edukacji, brak więzi międzyludzkich objawiających się rozmawianiem i szczerością, czy katastrofalny wpływ człowieka na środowisko. Miałyśmy spotkać się na godzinę, wyszły dwie😆. 12 sierpnia o 16:30 spotykamy się z Chłopkami i zapraszamy „lud pracujący miast i wsi” do dołączenia!🤗