Zapraszamy 
do Powiatowej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jerzmanowicach 
Jerzmanowice, ul. Centralna 97

w następujących godzinach:

poniedziałek 10:00 – 18:00
wtorek 10:00 – 18:00
środa 08:00 – 16:00
czwartek 08:00 – 16:00
piątek 08:00 – 16:00

Zapraszamy
do Biblioteki Publicznej w Przegini
Przeginia 116

w następujących godzinach:
wtorek 10:00 – 18:00
środa 08:15 – 16:15
czwartek 10:00 – 18:00
piątek 08:15 – 16:15

Tel. 12 389 80 35

Zapraszamy
do Biblioteki Publicznej w Racławicach
Racławice 54A

w następujących godzinach:
wtorek 09:00 – 17:00
czwartek 09:00 – 17:00

Tel. 12 282 94 32

 

Zapraszamy
do Biblioteki Publicznej w Sąspowie
Sąspów – budynek Remizy OSP

w następujących godzinach:
poniedziałek 08:00 – 16:00

Tel. 12 389 55 56