Dostęp do EmpikGO

Dostęp do EmpikGO Aby uzyskać dostęp do zasobu EmpikGO należy być czytelnikiem Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach lub jej filii. Czytelnik może otrzymać kod osobiście, telefonicznie (12 389 50 43) lub za pośrednictwem emaila (biblioteka.prolongaty@interia.pl). Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje Więcej

Dostęp do LEGIMI

Dostęp do LEGIMI Aby uzyskać dostęp do zasobu Legimi należy być czytelnikiem Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach lub jej filii. Czytelnik może otrzymać kod osobiście, telefonicznie (12 389 50 43) lub za pośrednictwem emalia (biblioteka.prolongaty@interia.pl). W każdym miesiącu dostępne Więcej