OPŁATOM W BIBLIOTECE PODLEGAJĄ:

Aneks Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2020 z 25.02.2020 r.

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

CENNIK REGULAMINOWYCH OPŁAT BIBLIOTECZNYCH

RODZAJ OPŁATYOPŁATA
Kaucja zwrotna30,00 zł
lub więcej za 1 wolumin
Wydanie karty bibliotecznejbezpłatnie
Wydanie duplikatu karty bibliotecznej5,00 zł
Upomnieniazgodnie z obowiązującym cennikiem
Opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych0,20 zł  za każdy materiał biblioteczny
za każdy dzień po terminie zwrotu
Zniszczenie, uszkodzenie, utrata materiałów bibliotecznychNależność szacowana wg wartości szkody, nie mniej niż aktualna wartość rynkowa
Wydruki, ksero (czarno-białe) 1 strona A40,50 zł
Wydruki grafiki (czarno-białe) min. 1/2 str. A4 1,00 zł
Wydruki, ksero (kolor) 1 strona A41,00 zł
Wydruki grafiki (kolor) min. 1/2 str. A4 2,00
Wydruki, ksero (czarno-białe) 1 strona A3
(PiGBP Jerzmanowice)
1,00
Wydruki grafiki (czarno-białe) min. 1/2 str. A3
(PiGBP Jerzmanowice)
2,00
Wydruki, ksero (kolor) A3
(PiGBP Jerzmanowice)
2,00
Wydruki grafiki (kolor) min. 1/2 str. A3
(PiGBP Jerzmanowice)
4,00
Skanowanie 1 strona A40,50

 LAMINOWANIE

LaminowanieOpłataUsługa dostępna
Wizytówka (60 x 95)1,50 złPiGBP Jerzmanowice
1 strona A52,00 PiGBP Jerzmanowice
1 strona A42,50 złPiGBP Jerzmanowice
1 strona A34,00 złPiGBP Jerzmanowice

BINDOWANIE 

Ilość stronGrzbietOpłataUsługa dostępna
do 25 stron8 mm3,00 złPiGBP Jerzmanowice
26–50 stron10 mm4,00 złPiGBP Jerzmanowice
51–75 stron12,5 mm5,00 złPiGBP Jerzmanowice
75–100 stron14 mm6,00 złPiGBP Jerzmanowice
101–150 stron19 mm7,00 złPiGBP Jerzmanowice
151–200 stron25 mm8,00 złPiGBP Jerzmanowice

Niniejszy cennik obowiązuje od 01.12.2022 r.

Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.