OPŁATOM W BIBLIOTECE PODLEGAJĄ:

Aneks z 1.12.2015 r
do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2013
z 30.08.2013 r.

CENNIK REGULAMINOWYCH OPŁAT BIBLIOTECZNYCH

RODZAJ OPŁATYOPŁATA
Kaucja zwrotna20,00 zł
lub więcej za 1 wolumin
Wydanie karty bibliotecznejbezpłatnie
Wydanie duplikatu karty bibliotecznej10,00 zł
Upomnieniaaktualnie obowiązujący cennik
Opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych0,10 zł 
za każdy dzień po terminie zwrotu
Zniszczenie, uszkodzenie, utrata materiałów bibliotecznychNależność szacowana wg wartości szkody nie mniej niż aktualna wartość rynkowa
Wydruki z komputera, ksero–1 strona A40,40 zł
Wydruki z komputera, ksero–1 strona A30,80 zł
Wydruki z komputera, ksero–1 strona A4–grafika1,00 zł

 LAMINOWANIE

LaminowanieOpłataUsługa dostępna
1 strona A34,00 złPiGBP Jerzmanowice
1 strona A42,50 złPiGBP Jerzmanowice
Wizytówka (60 x 95)1,50 złPiGBP Jerzmanowice

BINDOWANIE 

Ilość stronGrzbietOpłataUsługa dostępna
do 25 stron8 mm3,00 złPiGBP Jerzmanowice
26–50 stron10 mm4,00 złPiGBP Jerzmanowice
51–75 stron12,5 mm5,00 złPiGBP Jerzmanowice
75–100 stron14 mm6,00 złPiGBP Jerzmanowice
101–150 stron19 mm7,00 złPiGBP Jerzmanowice
150–200 stron25 mm8,00 złPiGBP Jerzmanowice

Niniejszy cennik obowiązuje od 01 grudnia 2015 r.

Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.