Budynek biblioteki

Adres do korespondencji:

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach
32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97

Dane kontaktowe:

tel. 12 389 50 43
e-mail:  pigbpjerzmanowice@interia.pl
prolongaty: biblioteka.prolongaty@interia.pl

Dane finansowe:

NIP 677 13 12 829
REGON 350951997
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Jerzmanowice
Nr konta 89858900060150000001850002

Wpłaty z tytułu kar: za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz za ich zgubienie lub zniszczenie należy wpłacać na konto:
Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach
32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Jerzmanowice
Nr konta 89858900060150000001850002

Tytułem: kara, imię i nazwisko czytelnika,
nr karty bibliotecznej

Dyrektor: mgr Dorota Furman
e-mail: dyrektor@bibliotekajerzmanowice.pl

Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów

Kustosz/Instruktor – mgr Joanna Smogulecka-Mokrzycka
Starszy bibliotekarz/Instruktor – mgr Gabriela Kaczkowska-Bogdan
Młodszy bibliotekarz – Elżbieta Woźniak

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek -10.00 – 18.00
środa, czwartek, piątek – 8.00 – 16.0
0

Dział Instrukcyjno – Metodyczny

Kustosz/Instruktor – mgr Joanna Smogulecka-Mokrzycka

Dział Księgowości

Główny Księgowy: mgr Karolina Banyś

Biblioteka Publiczna w Przegini

32-049 Przeginia 116 
Starszy bibliotekarz/Instruktor: Gabriela Kaczkowska-Bogdan
tel. 12 389 80 35
mail: bpprzeginia@interia.pl

Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek – 10.30 – 18.30
środa, piątek – 8.30 – 16.
30

Biblioteka Publiczna w Racławicach

Racławice 54 A, 32-049 Przeginia
Młodszy bibliotekarz: Elżbieta Woźniak
tel. 12 282 94 32
e-mail: bp.raclawice@interia. pl

Godziny otwarcia
wtorek, czwartek – 9.00 – 17.00

Biblioteka Publiczna w Sąspowie

Sąspów 168 A (Budynek remizy OSP), 32-048 Jerzmanowice
Młodszy bibliotekarz: Elżbieta Woźniak
tel. 12 389 55 56
e-mail: bpsaspow@interia.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – 8.00 – 16.00

Adres skrytki ePUAP: /PiGBPJerzmanowice/SkrytkaESP

Wypełnij formularz kontaktowy