Z DZIEJÓW PARAFII WSPOMNIENIE O Ś.P. HENRYKU MIRKU (28.04.1936 – 13.10.2021) Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 97 (11/2021) NATANAELA, s. 11.

Z DZIEJÓW PARAFII WSPOMNIENIE O Ś.P. HENRYKU MIRKU (28.04.1936 – 13.10.2021) Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 97 (11/2021) NATANAELA, s. 11. Przed dwoma miesiącami w głębokim żalu pożegnaliśmy kolejną znamienitą Osobę z Łaz, Więcej

Z DZIEJÓW PARAFII WSPOMNIENIE O Ś.P. DOKTORZE N. MED. CZESŁAWIE ŻUROWSKIM. Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 96 (10/2021) NATANAELA, s. 9-10.

Z DZIEJÓW PARAFII WSPOMNIENIE O Ś.P. DOKTORZE N. MED. CZESŁAWIE ŻROWSKIM Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 96 (10/2021) NATANAELA, s. 9-10. Na łamach NATANAELA żegnaliśmy już takie wyróżniające osobistości z naszej Parafii jak Więcej

Usłysz książkę … W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem “Larix” Bibliotece użyczono nieodpłatnie 1 urządzenie Czytak 4, do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Zapraszamy do korzystania

USŁYSZ KSIĄŻKĘ… Informujemy, że Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu użyczono nam nieodpłatnie 1 urządzenie Czytak Więcej