Projekt pt. „Biblioteka oknem (wszech) świata”

POWIATOWA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JERZMANOWICACH W 2020 R. ZOSTAŁA BENEFICJENTEM PROGRAMU MKIDN PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI. PROJEKT PT. „BIBLIOTEKA OKNEM (WSZECH) ŚWIATA” OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W KWOCIE 24.689,00 ZŁ ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY. W RAMACH TYCH ŚRODKÓW PIGBPW JERZMANOWICACH WRAZ Z FILIAMI ZORGANIZOWAŁA SZEREG KULTURALNYCH WYDARZEŃ, ADRESOWANYCH DO DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH W TYM 60 PLUS.