28-29.10.2019 Warsztaty przyrodnicze z pracownikami Oddziału Krakowskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – zainspirowane książką „Drzewa” Piotra Socha i Wojciecha Grajkowskiego pozyskaną w ramach projektu „Para-buch! Książka w ruch!”. Za nami intensywne dni pięknych spotkań z drzewami. W październiku przypada Święto Drzewa. Dzięki uprzejmości Oddziału Krakowskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach pracownicy ZPKWM przeprowadzili dwa cykle wartościowych warsztatów. W warsztatach wzięły udział dzieci z Samorządowego Przedszkola
w Jerzmanowicach, Niepublicznego Przedszkola Skrzat w Jerzmanowicach
oraz z Prywatnego Przedszkola „Mali Odkrywcy”. Podczas zajęć dzieci poznały wygląd i cechy charakterystyczne niektórych drzew, ich liście, nasiona i owoce oraz wykonały przestrzenne makiety, które zabrały z sobą do swoich przedszkoli. Podczas warsztatów wykorzystano także książkę z DKK pt. “Krótka historia rzeczy” dzięki której w prosty sposób przybliżyliśmy dzieciom skąd pochodzi papier. Dziękujemy serdecznie pracownikom Krakowskiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, którzy z wielkim zaangażowaniem i w angażujący zmysły sposób przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci, przybliżając im fascynujący świat drzew. Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” realizowany przez wszystkie biblioteki na terenie gminy to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Nasze biblioteki są wśród 100 bibliotek z pięciu województw w edycji pilotażowej projektu „Para-buch! Książka w ruch!”, który realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung.