Tydzień z Internetem, warsztaty „Prawda czy fałsz? Co się kryje w informacji?” 26.03.2019

We wtorek, 26.03.2019, w gościnnych progach Biblioteki w Przegini zawitała klasa VII szkoły podstawowej z miejscowego Zespołu Szkół. Uczniowie odwiedzili nas, aby wziąć udział w warsztatach, zorganizowanych dla nich z okazji europejskiej kampanii Tydzień z Internetem 2019. Jak czytamy na stronie organizatorów „wciąż mnóstwo ludzi nie korzysta z Internetu lub korzysta z niego w sposób bierny, nieświadomy i nieodpowiedzialny”. Dlatego motywem przewodnim tegorocznej akcji stało się świadome korzystanie z informacji pod hasłem „Kliknij. Sprawdź. Zrozum.”
W ramach warsztatów uczniowie dowiedzieli się więc, jakie są źródła informacji, jak odróżnić informację od opinii oraz co powinno charakteryzować wartościowy przekaz informacyjny. Następnie wspólnie z prowadzącą wykonali ćwiczenie, którego efektem był wniosek, że jeśli nie mamy dodatkowej wiedzy, bardzo często trudno jest rozpoznać, czy informacja jest prawdziwa czy nie. Etapem końcowym była analiza i ocena nagrań Youtuberów oraz artykułów na portalach internetowych pod kątem rzetelności, prawdziwości i informacyjności.
Mamy nadzieję, że warsztaty przyczynią się do bardziej świadomego korzystania z sieci przez młodych mieszkańców naszej gminy i zachowań w Internecie godnych myślącego człowieka. Dziękujemy za spotkanie i wspaniałą lekcję!