Narodowe Czytanie 2023, 08.09.2023

Zakończyła się kolejna, dwunasta już edycja Narodowego Czytania, które jak co roku świętowane było również w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach. Na zaproszenie biblioteki przybyli mieszkańcy oraz delegacje szkół podstawowych z Racławic, Jerzmanowic oraz Przegini, aby współtworzyć lokalną odsłonę prezydenckiej akcji czytelniczej, promującej tym razem powieść Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

Spotkanie rozpoczęło się, tradycyjnie już, od odczytania listu Prezydenta RP, skierowanego do wszystkich uczestników Narodowego Czytania, w którym przypominał on o powstańczym dziedzictwie Polaków, zawartym w powieści Orzeszkowej oraz podkreślał wyjątkową atmosferę dzieła, wykreowaną poprzez przyrodę, etos pracy, czy komizm sytuacyjny.

Uczestnicy mieli też okazję wysłuchać kilku refleksji na temat samego Nad Niemnem oraz wartości, jaka płynie z osobistego traktowania dzieł literackich. Dzięki takiemu podejściu również i powieść Orzeszkowej, zdawałoby się traktująca o świecie historycznym, może powiedzieć coś współczesnemu czytelnikowi o nim samym i o rzeczywistości, w jakiej przyszło mu żyć.

Po wykładzie interpretacyjnym przyszedł czas na czytanie: młodzież szkolna oraz pozostali uczestnicy wydarzenia zaprezentowali publiczności wybrane fragmenty powieści Orzeszkowej, które były przykładem humoru, obyczajowości warstw społecznych, historycznych odwołań, czy wątku miłosnego, jakie możemy odnaleźć na kartach Nad Niemnem.

Spotkanie zwieńczył konkurs pytań dotyczących lektury Narodowego Czytania 2023 wraz z nagrodami książkowymi, który okazał się sporym wyzwaniem, zakończonym mimo wszystko pełnym sukcesem i wyłonieniem zwycięzców. Wszyscy przybyli goście obdarowani zostali nie tylko słodkim poczęstunkiem, ale i kartami z cytatami powieściowymi, a każdy, kto przyniósł własny egzemplarz Nad Niemnem, otrzymał pamiątkową pieczęć wbitą na karcie tytułowej.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa poświęcona życiu i twórczość Elizy Orzeszkowej.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej odsłony Narodowego Czytania serdecznie dziękujemy, że byliście z nami.

Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Narodowego Czytania popularyzującej największe dzieła literatury polskiej i zachęcamy do wspólnego czytania w 2024 roku Kordiana Juliusza Słowackiego.