Forum Bibliotekarzy Powiatu Krakowskiego w MGBP w Krzeszowicach, 16.05.2022

Po niemal trzyletniej przerwie, w poniedziałek 16 maja, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach, rozpoczęło się XV Forum Bibliotekarzy Powiatu Krakowskiego, na które przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, Tadeusz Nabagło – Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Tomasz Gwizdała – Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Anna Łukasik – Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Krzeszowice, Maria Cibicka – Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Joanna Lebica – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Pracownicy bibliotek publicznych reprezentujących powiat krakowski.

Na wstępie wręczono listy gratulacyjne bibliotekarzom, którzy obchodzili jubileusze pracy zawodowej, a wyróżnionym gratulowali między innymi burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk oraz Tadeusz Nabagło – Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego. Życzenia i listy gratulacyjne otrzymali:

  1. Lipczyńska Krystyna – GBP Kocmyrzów-Luborzyca
  2. Jadwiga Bębenek – MBP w Skawinie
  3. Krystyna Krzyżak – MBP w Skawinie
  4. Izabela Wałek – MGBP w Krzeszowicach
  5. Barbara Grabowska – MGBP w Krzeszowicach
  6. Aneta Santura 35 lecie MBP w Skawinie
  7. Grażyna Zwierzyńska-Cypcar – MGBP w Krzeszowicach
  8. Joanna Rosa – Biblioteka Publiczna w Zielonkach
  9. Renata Ciepły – MBP w Skawinie

            Po tym niezwykle miłym rozpoczęciu spotkania, burmistrz opowiedział zebranym gościom o procesie tworzenia projektu nowej siedziby krzeszowickiej biblioteki, a także o przebiegu budowy, remontu i wyposażania placówki, która może już dziś pochwalić się niezwykle nowoczesnym budynkiem stworzonym w ramach budownictwa pasywnego.

            Ważnym punktem Forum Bibliotekarzy był wykład o liberaturze, poprowadzony przez Zenona Fajfera, twórcy pojęcia i czołowego propagatora tej niezwykle ciekawej formy literackiej, która zaliczana jest do współczesnej awangardy. Liberatura, czyli książki uwolnione ze swojej klasycznej formy kodeksowej, zachwyciła słuchaczy, a prezentowane na żywo jej przykłady były oglądane z wielkim zainteresowaniem.

            Uczestnicy Forum z wielkim zainteresowaniem przyglądali się nowoczesnym wnętrzom krzeszowickiej biblioteki, dlatego na koniec spotkania wszyscy zostali oprowadzeni po wypożyczalniach i czytelniach oraz poznali tajniki wielu innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w budynku, o których z wielką pasją opowiadała Pani Dyrektor Klaudia Węgrzyn.

Cieszymy się z możliwości ponownego spotkania z zaprzyjaźnionymi bibliotekarzami i bibliotekarkami, dziękujemy za przybycie, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zapraszamy serdecznie na kolejne Forum.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor MGBP w Krzeszowicach Klaudii Węgrzyn oraz wszystkim pracownikom za zaproszenie oraz za wszelką pomoc w przygotowaniu i organizacji Forum.