„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w 2020 roku

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet- 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach otrzymała w roku 2020 dofinansowanie w kwocie 9.150,00 zł.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz służy rozwojowi bibliotek w Polsce. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.
Wysokość dotacji dla naszych Bibliotek w poszczególnych latach wynosiła:

2020 – 9.150,00
2019 – 8.160,00
2018 – 7.950,00
2017 – 7.760,00
2016 – 7.980,00
2015 – 7.510,00
2014 – 6.200,00
2013 – 6.180,00
2012 – 8.710,00
2011 – 6.962,00
2010 – 4.575,00
2009 – 4.256,00
2008 – 8.982,00
2007 – 8.982,00
2006 – 8.800,00
2005 – 9.500,00
2004 – 2.500,00