Z DZIEJÓW PARAFII COROCZNE LICZENIE WIERNYCH, 2019
Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 73 (11/2019) NATANAELA, s. 7

Postanowieniem Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, 20 października br. odbyło się doroczne liczenie wiernych uczestniczących we Mszach św., jak i przystępujących do Komunii św.
Takie liczenie odbywa się zawsze w zwykłą niedzielę, nie wyróżniającą się dodatkowymi uroczystościami. Tylko w ubiegłym roku to liczenie zbiegło się z wyborami samorządowymi 21października, ale to było wydarzenie świeckie (które jednak mogło mieć wpływ na frekwencję).
Za ubiegły rok ISKK jeszcze nie opublikował danych, ale znane są informacje z 2017 roku, w którym to w całym kraju, w 10,5 tys. parafii, udział we Mszach św. wzięło udział więcej o 0,5 mln wiernych i o 300 tys. więcej przystąpiło do Komunii św. niż w r. 2016. Frekwencja wynosiła 38,3%. Najwyższy wskaźnik, 71,8%. Zanotowano w diecezji tarnowskiej, a w dekanacie Ujanowice padł rekord 99,2 %.
W naszej diecezji sosnowieckiej ten wskaźnik należał do najniższych i wynosił 27,8%., natomiast w diecezji krakowskiej wynosił 49,9%.
Według przeprowadzonego sondażu uzyskano następujące odpowiedzi na temat uczęszczania na Mszę św.:
56% – w każdą niedzielę
5% – raz w miesiącu
13% – kilka razy w roku
26% – w ogóle nie uczęszcza
A jaka jest sytuacja w naszej parafii?
W naszej parafii jest zameldowanych na pobyt stały i czasowy 3916 osób, dla porównania, przed rokiem było 3817 (wszystkie dane ubiegłoroczne będą poniżej przytaczane w nawiasach). Przy założeniu, że 18% stanowią dzieci do lat 7, chorzy i osoby w podeszłym wieku, obowiązek uczestniczenia we Mszy św. dotyczy 3211 osób.
Obecnych na wszystkich Mszach św. , czyli Dominicantes (D) było 1416 (1421) osób, czyli 44 (52)% – zauważalny spadek.
Do Komunii Sw. przystąpiło, czyli Communicantes (C) było 623 (587) osób, tj. 44% obecnych na Mszy św. Jest to zdecydowany wzrost jakościowy uczestniczących we Mszach św.
W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:
Jerzmanowice
Ilość mieszkańców 2907 (2850), po odjęciu 18%, obowiązkowi uczestniczenia w nabożeństwie podlega 2383 osób, natomiast uczestniczyło D 1036 (1048), a C 435 (478), tj. 42%. Kobiet było D 599 (611), natomiast C 292 (299), czyli 50 (49)% Mężczyźni D 437 (437), natomiast C 143 (179), czyli 33 (41)%.
Łazy
Ilość mieszkańców 545 (520), po odjęciu 18%, obowiązkowi uczestniczenia w nabożeństwie podlega 446 osób, natomiast uczestniczyło D 252 (226), natomiast C 124 (63), czyli 51%. Kobiet było D 127 (134), natomiast C 62 (42), czyli 49%. Mężczyzn było D 125 ( 92 ), natomiast C 62 (21), czyli 50%.
Gotkowice
Ilość mieszkańców 464 (447), po odjęciu 18% obowiązkowi uczestniczenia
w nabożeństwie podlega 380 osób, natomiast uczestniczyło D 128 (147), a C 64 (46), czyli 50%. Kobiet było D 78 (89), a C 32 (30), czyli 41%. Mężczyzn było D 50 (58), a C 32 (16), czyli 64%.
Dzięki informacjom przekazanym przez ks. Proboszcza Kazimierza Szczęsnego mamy pełny obraz naszej parafii wynikający z liczenia wiernych na Mszach św., który zmusza nas do dalszej intensywnej pracy nad zachowaniem stanu obecnego w uczestniczeniu w nabożeństwach.
Na zakończenie pragnę jeszcze przypomnieć jeden z celów istnienia NATANAELA: chcielibyśmy, aby w ramach gazety funkcjonowała “Witryna pamięci”. Nasi bracia i siostry ze wspólnoty parafialnej odchodzą do Pana, a niewielu z nas się o tym dowiaduje.
Często niewiele wiemy też o samych zmarłych, choć byli naszymi sąsiadami. Proponujemy, aby przysyłać na nasz adres mailowy kilku zdaniową informację, życiorys zmarłego bądź zmarłej, którzy odeszli w ciągu ostatniego miesiąca. Jeżeli bliscy sobie tego życzą, prosimy przysłać także zdjęcie. Jest to możliwe do spełnienia, ponieważ RODO nie dotyczy osób zmarłych, lecz tylko żyjących. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie powrócimy do publikowania imiennej statystyki zmarłych parafian, o którą często mamy zapytania.