Dzieje naszej gminy to wciąż wiele nieodkrytych jeszcze wydarzeń. Dzięki dużemu zaangażowaniu naszych lokalnych historyków Panów Kazimierza Tomczyka i Zygmunta Krzystanka, mamy możliwość poznawać wiele ważnych informacji i wydarzeń z dziejów naszej gminy oraz poszczególnych miejscowości. Ukazujące się książki, artykuły w lokalnej prasie, organizowane w bibliotece spotkania dla mieszkańców umożliwiają poznawanie tej naszej lokalnej historii. 1 października miało miejsce spotkanie z Panem Pan Zygmuntem Krzystankiem, autorem ponad 150 artykułów poświęconych dziejom naszego regionu i parafii, ukazujących się na przestrzeni 20 lat w lokalnych czasopismach, najpierw w „Ostańcu”, obecnie w „Natanaelu”. Pan Zygmunt Krzystanek, przypomniał przybyłymi na spotkanie mieszkańcom bardzo ważne wydarzenie w dziejach naszej gminy, 450 rocznicę wyjazdu delegacji z Jerzmanowic, Gotkowic i Szklar do króla Zygmunta II Augusta. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia dostępne są w lokalny czasopiśmie „Natanael” Nr 71(9/2019). Serdecznie dziękujemy Panu Zygmuntowi Krzystankowi za tą olbrzymią pracę wykonywaną na rzecz naszej społeczności lokalnej.

Spotkanie  Zygmuntem Krzystankiem nt. „Królewskie wątki w historii naszej gminy” odbyło się w ramach realizacji projektu „Książka – mądry towarzysz na całe życie” dofinansowanego ze środków Ministra Kulturny i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Jerzmanowice -Przeginia.