23 sierpnia odbyły się ostatnie już zajęcia wakacyjne z cyklu: „Ożyw tego robota”. Program i tematy zajęć kładły nacisk na pracę grupową, myślenie i planowanie przestrzenne, rozwijały także kreatywność i pomysłowość uczestników naszych spotkań. Takie ćwiczenia jak na przykład; kubkowe kółko-krzyżyk, kodowanie wieży dla przeciwnej drużyny, dyktando graficzne, czy wreszcie programowanie trasy i działań dla Photona pokazały uczestnikom, że przygoda z programowaniem to coś więcej, że to czynność wielowymiarowa, angażująca bardzo wiele elementów, wymagające wszechstronności. Nasi uczestnicy radzili sobie doskonale z proponowanymi ćwiczeniami, zaskakując kreatywnością i otwartości. Dziękujemy za obecność i czynny udział w wakacyjnych spotkaniach z robotem.