Forum bibliotekarzy

21 maja, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, odbyło się XIV Forum Bibliotekarzy Powiatu Krakowskiego, którego motywem przewodnim była promocja czytelnictwa oraz literatura dziecięca i młodzieżowa analizowana przez pryzmat wartości. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego powitania wszystkich zebranych i wręczenia listów jubileuszowych wraz z podziękowaniami dla Bibliotekarzy za długoletnia pracę zawodową, które otrzymali: Dorota Furman, Grażyna Kurowska, Sabina Piętak, Katarzyna Radoszek, Joanna Rapecka, Anna Szatko, Zofia Walczak oraz Dorota Wawro. Gratulacje z okazji jubileuszy Bibliotek odebrali: dyrektor Magdalena Biełaś z Gminnej Biblioteki Publicznej  ze Sułoszowej – jubileusz 70-lecia oraz dyrektor Mariusz Zieliński z Biblioteki Publicznej w Zielonkach – jubileusz 65-lecia. Życzenia oraz listy gratulacyjne wręczali: Tadeusz Nabagło – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz Marcin Kyc – zastępca wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Po części oficjalnej Agnieszka Karp-Szymańska, prezes Fundacji Czas Dzieci, przedstawiła bibliotekarzom, w dużej mierze na podstawie własnego doświadczenia, możliwości i zagrożenia płynące z festiwalizacji wydarzeń czytelniczych i wspólnie ze słuchaczami poszukiwała najlepszych metod na przyciągnięcie użytkowników do biblioteki.
Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi blok tematyczny Forum, na którym dr Wanda Matras-Mastalerz z UP w Krakowie przedstawiła koncepcję dydaktyki bibliotecznej opartej na pracy z wartościami i wskazała literaturę dziecięco-młodzieżową pomocną w rozmowach o tym, co dla naszych młodych czytelników jest ważne w życiu.
Po wykładzie na temat świata wartości, bibliotekarzom zebranym na Forum zaprezentowało się Wydawnictwo Znak, przedstawiając z jednej strony nowe możliwości współpracy w ramach projektu „Biblioteki”, który przedstawiła Małgorzata Krawczyk oraz prezentując pokrótce swoje nowości wydawnicze Wydawnictwo Znak Literanova. Wszyscy uczestnicy Forum zostali obdarowani prezentami niespodziankami przez przedstawicieli Wydawnictwa ZNAK, obchodzącego w tym roku 60-lecie istnienia. Serdeczne podziękowania składamy Pani Lidii Potrykus z Grupy Wydawniczej ZNAK za współpracę, zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie propozycji dla naszych bibliotek.
Momentem wieńczącym tegoroczne Forum Bibliotekarzy Powiatu Krakowskiego było spotkanie autorskie z Magdą Stachulą, na którym autorka thrillerów psychologicznych w nurcie domestic noir opowiedziała o swoich inspiracjach, metodach pracy oraz godzeniu w sobie na co dzień dwóch różnych osobowości.
Dziękujemy wszystkim Państwu za uczestnictwo w Forum i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zostanie przez Państwa z powodzeniem wykorzystana w codziennej pracy z czytelnikami!