25.04.2022 Lekcja biblioteczna dla dwóch klas II ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Wspaniale zaczął się nasz ostatni tydzień kwietnia😊 w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odwiedziły naszą bibliotekę dwie klasy drugie wraz z wychowawczyniami ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach i wzięły udział w lekcji bibliotecznej.

Oczywiście rozpoczęliśmy od ukochanego przez nas czytania. Dzieci wysłuchały pięknej książki autorstwa Rocio Bonilla pt. „Najwyższa na świecie wieża z książek”. Historia Jerzyka, który przy wsparciu mamy odkrywa magiczny świat książek wprowadzała nas w tematykę dzisiejszej lekcji bibliotecznej.

Moderowana przez Panią bibliotekarkę rozmowa z dziećmi przybliżyła uczniom bibliotekę, jej funkcjonowanie, zwłaszcza dział dziecięcy i młodzieżowy wraz z czytelnią i kącikiem do posiedzenia oraz możliwości korzystania z księgozbioru biblioteki. Dzieci dowiedziały się jak można zostać czytelnikiem oraz jakich zasad należy przestrzegać w bibliotece. Głośno odczytany wiersz Jana Huszczy pt. „Skarga książki” oraz „Prośby książki” pomógł zapamiętać wskazówki do właściwego postępowania prawdziwego miłośnika książek.

Zaprezentowana została strona internetowa biblioteki. Dzieci w praktyczny sposób mogły się przekonać, że wyszukiwanie książki nie jest takie straszne jak może się wydawać. Nasza biblioteka ma cały księgozbiór wprowadzony w katalog online do którego czytelnicy mają stały dostęp.

Praktycznym upominkiem po spotkaniu były kolorowe zakładki do książek ofiarowane na pamiątkę przez Panią bibliotekarkę.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

Do zobaczenia w bibliotece…..niech to będzie dla Was dobre miejsce😊