Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównywanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono 7 zestawów komputerowych, 4 drukarki oraz czytnik kodów. Koszt ogółem zadania wynosił 36.100,00 zł, z tego 30.000,00 dofinansowania z Instytutu Książki.