Informacja

Informacja dla Czytelników

W  związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512) Biblioteka w Jerzmanowicach oraz filie w Przegini, Racławicach i Sąspowie działają, jak dotychczas, w swoich stałych godzinach otwarcia.
Przypominamy, że w związku sytuacją epidemiczną w Bibliotece obowiązują cały czas następujące zasady:

  • nakaz zakrywania ust i nosa za  pomocą maseczki;
  • konieczność dezynfekcji rąk
  • zachowanie bezpiecznego odstępu od innych osób w bibliotece (nie więcej niż 1 osoba na 15 m2) .