Dzieje wsi i parafii Sąspów

Od autora:

Sąspów to miejscowość położona w Gminie Jerzmanowice-Przeginia, na północny zachód od Krakowa. Wieś należy do tych jurajskich miejscowości, które przechowują liczne ślady aktywności człowieka prahistorycznego, obecnego tutaj już w środkowym paleolicie. Fakt ten poświadczają liczne badania archeologiczne, przeprowadzone na terenie wsi oraz w jej bezpośrednim zapleczu.

Po raz pierwszy Sąspów został odnotowany w źródłach pisanych w 1325 r. Na początku XVI w. stał się własnością możnego rodu Szafrańców. Jeden z nich, kanclerz koronny Stanisław Szafraniec, zwolennik reformacji dokonał swych dobrach zamiany kościołów na zbory ewangelickie. Tak było też z kościołem w Sąspowie, który zborem był w latach 1578-1608. Około 1760 r. zbudowano nową, murowaną świątynię. w 1914 r. w wyniku działań wojennych kościół został uszkodzony, zniszczeniu uległa dzwonnica, plebania i organistówka.

Do parafii sąspowskiej należy też Wola Kalinowska, wzmiankowana po raz pierwszy w 1387 r. Wola, podobnie jak Sąspów, była elementem klucza dóbr, składającego się z zamku w Pieskowej Skale i kilku okolicznych wsi. w Woli Kalinowskiej w latach 1993-1995 została wybudowana kaplica pw. Miłosierdzia Bożego.

W Sąspowie znajduje się dwór ziemiański, zwany Willa Koziarnia, wybudowany w latach 1906-1910. Za nim znajduje się Jaskinia Koziarnia, w której mieści się Obserwatorium Sejsmologiczne Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowani zakupem książki mogą kontaktować się bezpośrednio z autorem: tomczykkazimierz@interia.pl,
tel. 880 005 182

Serdecznie dziękujemy Panu Kazimierzowi Tomczykowi za przekazanie 4 egzemplarzy książki “Dzieje wsi i parafii Sąspów”
do Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach oraz filii w Przegini, Racławicach i Sąspowie.