Ksiązka mądry towarzysz na całe życie

Z radością informujemy, że  w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 18.529,00 zł  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu czytelniczego „Książka – mądry towarzysz na całe życie”. Projekt jest dofinansowany także w wysokości 5.000,00 zł ze środków Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Całkowity koszt projektu 23.529,00 zł.

Przed nami m.in. spotkania autorskie, gra terenowa, warsztaty literackie, spektakle teatralne, warsztaty savoir-vivre, wykłady biblioterapeutyczne i wiele innych wydarzeń we wszystkich bibliotekach na terenie całej gminy. Projekt realizowany będzie od maja do listopada 2019 roku. Oferta w ramach realizacji projektu skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy: do dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym osób 60+. Poprzez realizację projektu chcemy ukazać różnorodność ról i funkcji książki w życiu człowieka. Będzie się działo 🙂

Obserwujcie nas! Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będą pojawiały się sukcesywnie na naszej stronie internetowej,  na FB i Instagramie.