Wyjątkowe spotkanie bibliotekarzy powiatu krakowskiego w bibliotece w Jerzmanowicach, 12.06.2024

Za nami XVII Forum Bibliotekarzy Powiatu Krakowskiego, które w tym roku odbyło się w siedzibie Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć reprezentantki i reprezentantów niemal wszystkich bibliotek z terenu naszego powiatu oraz przedstawicieli władz lokalnych. Starostwo Powiatowe w Krakowie reprezentowali: wicestarosta Wojciech Pogan, radna Katarzyna Kulesa, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Lucyna Klich. Gminę Jerzmanowice-Przeginia reprezentował zastępca wójta Marcin Kyc oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Grzegorz Seweryn.

Na wstępie spotkania wręczono listy gratulacyjne bibliotekarzom, którzy obchodzili jubileusze pracy zawodowej.

Życzenia i listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Anna Cała – Kustosz – Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie – 20-lecie pracy zawodowej,
 2. Maciej Gregorski – Starszy bibliotekarz – MGBP w Krzeszowicach – 20-lecie pracy zawodowej,
 3. Ewa Lis – Starszy kustosz – MGBP w Krzeszowicach –  Filia w Filipowicach – 20-lecie pracy zawodowej,
 4. Halina Samborek – Młodszy bibliotekarz – Gminna Biblioteka Publiczna
  w Wawrzeńczycach – Filia w Dobranowicach – 20 lecie pracy zawodowej,
 5. Katarzyna Radoszek – Młodszy bibliotekarz – Gminna Biblioteka Publiczna
  w Wawrzeńczycach – Filia Igołomia – 25 lecie pracy zawodowej,
 6. Anna Szatko – Starszy Kustosz – Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie – 30-lecie pracy zawodowej,
 7. Dorota Furman – Dyrektor – Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach – 45 – lecie pracy zawodowej.

Jubileusze swojej działalności obchodziły dwie biblioteki z terenu powiatu:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej – 75 – lecie,

2. Biblioteka Publiczna Gminy Zielonki – 70 –lecie.

W czasie spotkania dziękowaliśmy sobie za współpracę i wzajemną pomoc w trakcie18-letniej działalności naszej biblioteki w roli biblioteki powiatowej. Taki nadzór to duże wyróżnienie, ale i ogrom wyzwań, dlatego umiejętność komunikacji, życzliwość oraz obopólne wsparcie merytoryczne są podstawą efektywnej pracy na szczeblu powiatowym. Dziękujemy wszystkim bibliotekarkom i bibliotekarzom za zaangażowanie!

Serdeczne podziękowania za 18 letnią współpracę na ręce dyrektorów, kierowników bibliotek dla wszystkich  bibliotekarzy złożyła Dorota Furman dyrektor Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach. W tak miłej atmosferze nie zabrakło też podziękowań za tą wieloletnią współpracę od dyrektorów i pracowników z terenu powiatu.

W ramach Forum gościliśmy Kazimierza Tomczyka, lokalnego historyka i autora książek dokumentujących historię gminy, który tym razem przyjrzał się i przedstawił zebranym okoliczności kształtowania się czytelnictwa i powstawania pierwszych bibliotek na terenie powiatu krakowskiego.

Historię, realizowane zadania i najważniejsze momenty w działalności Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach, zaprezentowała z kolei dyrektor Dorota Furman.

Doroczny zjazd bibliotekarzy powiatu krakowskiego zwieńczyło spotkanie integracyjne i zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej, którą części zwiedzających mogliśmy pokazać po raz pierwszy, dlatego niezwykle cieszymy się z pozytywnej oceny naszego lokalnego dziedzictwa.

Dziękujemy bibliotekarzom i bibliotekarkom za tak liczny udział w XVII Forum i liczymy, jak zawsze zresztą, na równie dobre spotkanie za rok!

Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Ferdkowi za miłe przyjęcie i oprowadzenie po Jaskini Nietoperzowej 🙂