Spotkanie z lokalnym historykiem Panem Kazimierzem Tomczykiem

Dzieje szkoły w Jerzmanowicach” spotkanie z lokalnym historykiem Panem Kazimierzem Tomczykiem w ramach projektu „Książka-mądry towarzysz na całe życie” 17.06.2019

Szkoła w małych miejscowościach niejednokrotnie była i jest ośrodkiem rozwoju, kontaktów społecznych i kultury. Znajomość jej dziejów jest zarówno obowiązkiem, jak i wartością oraz niezbędną częścią składową opracowywanej monografii wsi i parafii Jerzmanowice. Podejmowane przez Pana Kazimierza Tomczyka liczne wysiłki owocują faktami, które mogą pozwolić mieszkańcom odkryć szkołę na nowo. Poniedziałkowe spotkanie z historią i dziejami szkoły w Jerzmanowicach miało zarazem wymiar sentymentalny i wspomnieniowy dla obecnych na spotkaniu absolwentów szkoły, byłych i obecnych nauczycieli i dyrektorów, jak również było ważnym sygnałem przeogromnych pokładów informacji i podań historycznych, które posiadają w swojej pamięci mieszkańcy. Pan Kazimierz ciepło zaprasza do współpracy wszystkie osoby posiadające istotne informacje i materiały zarówno z dziejów szkoły w Jerzmanowicach, jak również z dziejów całej miejscowości.

Spotkanie z lokalnym historykiem Kazimierzem Tomczykiem nt. „Dzieje szkoły w Jerzmanowicach” odbyło się w ramach realizacji projektu „Książka – mądry towarzysz na całe życie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Jerzmanowice -Przeginia.