Prelekcja biblioteczna dla Klubu Seniora w Przegini, 11.03.2020

10 marca Biblioteka Publiczna w Przegini gościła na spotkaniu niedawno powstałego Klubu Seniora „Radość” w Przegini z prelekcją, której zażyczyły sobie członkinie. Połączenie tematów było być może dość niezwykłe, albowiem spotkanie dotyczyło wsi Przeginia i terenów okolicznych w czasach pod zaborami oraz metod oszukiwania i manipulowania seniorami, tym niemniej były to sprawy interesujące członkinie Klubu, dlatego bibliotekarz dostosował się z wykładem do życzeń seniorek.
Korzystając przede wszystkim z publikacji Kazimierza Tomczyka Dzieje wsi i parafii Przeginia, bibliotekarka opowiedziała zebranym o nieustannych zmianach polityczno-administracyjnych i o tym, jak Przeginia przechodziła kolejno spod panowania austriackiego do Księstwa Warszawskiego, a następnie weszła w skład Królestwa Polskiego pod bat rosyjski. Panie dowiedziały się, że mieszkańcy walczyli o polską szkołę i nie chcieli jej wybudować, dopóki rusyfikacja nie pozwalała na naukę w języku ojczystym, a także wysłuchały opowieści o ukrywaniu dzwonów kościelnych, przemycie alkoholu przez granice zaborów i stopniowo polepszającej się sytuacji chłopstwa dzięki ustawie uwłaszczeniowej.
Gdy nadszedł moment zmiany tematu, członkinie Klubu wysłuchały opowieści o zadziwiających pomysłach oszustów na okradzenie domu i wyłudzenia pieniędzy i wspólnie zastanawiały się, jakimi metodami działają złodzieje oraz jakie cechy charakteru i odruchy człowieka wykorzystują w swej „pracy”. Na koniec została omówiona kwestia firm i spółek, które działając legalnie z prawnego punktu widzenia, działają nieetycznie z moralnego względu, żerując na naiwności osób starszych, pokusie posiadania „cudownego środka lub sprzętu”, czy złudzeniu wyjątkowości i luksusu. Jako przykłady zostały wymienione słynne już pokazy garnków, reklamy paramedyczne w prasie kobiecej i reklamy telezakupów.