Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej

Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej

Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej

Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej 
Dotacja na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 2018

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach w ramach programu Biblioteki Narodowej otrzyma dofinansowanie na “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W 2018 roku wysokość dotacji dla Bibliotek na terenie gminy wynosi 7.950,00 zł.

Zapraszamy Czytelników Biblioteki głównej oraz filii do korzystania z naszego księgozbioru. Jednocześnie można śledzić na bieżąco nasze nowe zakupy książek w KATALOGU w zakładce NOWOŚCI.

Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków.

Wysokość dotacji dla naszych Bibliotek w poszczególnych latach wynosiła:

2018 – 7.950,00
2017 – 7.760,00
2016 – 7.980,00
2015 – 7.510,00
2014 – 6.200,00
2013 – 6.180,00
2012 – 8.710,00
2011 – 6.962,00
2010 – 4.575,00
2009 – 4.256,00
2008 – 8.982,00
2007 – 8.982,00
2006 – 8.800,00
2005 – 9.500,00
2004 – 2.500,00

    • Categories: 2018