“Para buch – książka w ruch” – Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach

“Para buch – książka w ruch”

“Para buch – książka w ruch”

“Para buch – książka w ruch”

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach znalazła się wśród 100 bibliotek z pięciu województw, które biorą udział w projekcie „Para-buch! Książka w ruch!”.
„Para-buch! Książka w ruch!” to projekt łączący w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania.
Wraz z bibliotekami w pięciu pilotażowych województwach będziemy organizować spotkania z literaturą popularnonaukową, połączone z działaniami edukacyjnymi i animacyjnymi dla dzieci w wieku 3-10 lat. Będą gry, zabawy i eksperymenty. Prowadzone zajęcia będą obejmowały głośne czytanie książek popularnonaukowych oraz działania popularyzujące książki i wiedzę w zakresie dziedzin STEM (matematyki, technologii czy nauk przyrodniczych).
Edycję pilotażową projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung.

    • Categories: 2019