Projekt “O finansach… w bibliotece – IV edycja”

Projekt “O finansach… w bibliotece – IV edycja”

Projekt “O finansach… w bibliotece – IV edycja”

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach znalazła się w gronie 100 bibliotek z Polski, które będą uczestniczyć w 5. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”. Projekt ma na celu wzrost wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów i usług finansowych przy wykorzystaniu nowych technologii.

Dzięki cyklowi spotkań z zakresu edukacji finansowej osoby w wieku 50+ (mieszkające na terenach wiejskich i w miastach do 100 tys. mieszkańców) zyskają umiejętności niezbędne do poruszania się w świecie finansów, nauczą się, jak korzystać z bankowości elektronicznej, racjonalnie planować swoje domowe wydatki oraz inwestować zaoszczędzone pieniądze. Natomiast bibliotekarze i bibliotekarki, dzięki cyklowi szkoleń i wsparciu trenerów, poszerzą swoją wiedzę i zdobędą doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, m.in. poprzez materiały do prowadzenia spotkań edukacyjnych, dostęp do kursu e-learningowego i scenariusze zajęć oraz wsparcie konsultantów — trenerów edukacji finansowej.

„O finansach w bibliotece” to projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 ZAPRASZAMY OD MAJA 2018 OSOBY  50+
NA SZKOLENIE  “O FINANSACH … W BIBLIOTECE”

ZAPISY W BIBLIOTEKACH

Z radością informujemy, że nasza biblioteka znalazła się w gronie 100 bibliotek w Polsce, które realizują Projekt “O finansach… w bibliotece – V edycja” dla osób 50+

Projekt “O finansach… w bibliotece” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.

    • Categories: 2018