Warsztaty biblioterapeutyczne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach, 20.01.2023

Zainspirowani przypadającym 21 stycznia Dniem Babci i 22 stycznia Dniem Dziadka na ostatnich warsztatach biblioterapeutycznych podjęliśmy się rozważań nad STAROŚCIĄ …

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach wysłuchali trzech książek, które stały się inspiracją do rozmów o naszych wspomnieniach o bliskich nam osobach starszych, jak również o znanych i doświadczanych aspektach starości.

Trudne rozmowy były mieszaniną zarówno miłych wspomnień smacznych potraw, pięknych zapachów, dobrych spotkań i rozmów oraz trudnych chwil wywołujących niecierpliwość i złość np. na sytuacje zapominania i kłopotów z pamięcią u osób starszych. Pięknie te trudności ubrały w sugestywną metaforę autorki czytanej dziś książki „Fale”: „…wspomnienia Dziadka są jak fale. Czasem bliskie, wyraźne i żywiołowe. Kiedy indziej odległe i obce.”

Uczestnicy warsztatów zamknęli swoje rozważania w dwóch stwierdzeniach… „trochę się ta starość nie udała”…i pomimo to może  … „wesołe jest życie staruszka…”