Drodzy czytelnicy, otwieramy się dla Was w soboty !!! Biblioteka w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, będzie czynna w 2022 roku w następujące soboty: 15.01, 5.02, 5.03, 2.04, 7.05, 4.06, 2.07, 6.08, 3.09, 1.10, 22.10, 5.11, 3.12.

Drodzy czytelnicy, otwieramy się dla Was w soboty !!! Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, będzie czynna w 2022 roku w następujące soboty: 15 styczeń, 5 luty, 5 marzec, 2 kwiecień, 7 maj, 4 czerwiec, 2 Więcej