Budujemy gry w bibliotece! Bierzemy udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim”.

Dzięki udziale w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim”, w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach od 15 listopada trwają zajęcia ze ścieżki tematycznej „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”. W spotkaniach online uczestniczy siedmioro uczestników w wieku 11-13 lat, którzy wraz z trenerami konstruują i programują własną grę platformową, którą opublikują na współtworzonej przez siebie stronie internetowej. Dzięki udziale w zajęciach, młodzież zdobędzie lub poszerzy kompetencje cyfrowe, tj. projektowanie graficzne i umiejętność programowania, a także pozna dwa środowiska aplikacji webowych (Construct3, WordPress) i poszerzy zakres znajomości języka angielskiego o słownictwo branżowe.

Dziękujemy uczestnikom za pasję i zaangażowanie w pracę na zajęciach!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).