Narodowe Czytanie biblioteczne w Przegini, 14.09.2021

W sobotę, 4 września, w całym kraju odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania, czyli imprezy literacko-kulturalnej, która rokrocznie gromadzi rzesze osób zainteresowanych dziedzictwem literackim naszego narodu. Tegoroczna impreza przebiegała pod sztandarem Gabrieli Zapolskiej i jej bodaj najbardziej rozpoznawalnego dzieła, jakim jest Moralność pani Dulskiej. Ten zgrabnie napisany komediodramat jest uniwersalną satyrą na hipokryzję i fałszywą moralność, zmuszającą przy okazji do refleksji nad kwestią brania odpowiedzialności za własne wybory życiowe.
Narodowe Czytanie w tym roku zawitało również, za pośrednictwem Biblioteki w Przegini, do Klubu Seniora „Radość”, gdzie goszcząca u jego członków bibliotekarka podzieliła się kilkoma refleksjami na temat dramatu Zapolskiej. Wskazała, z jakich powodów Moralność stała się bardzo popularna w kraju i czemu weszła do kanonu polskiej literatury. Następnie poruszyła najważniejsze jej zdaniem wątki interpretacyjne: przemoc psychiczną wobec rodziny, hipokryzję, nieumiejętność dokonania autorefleksji i brak pokory, tendencję do oceniania innych, samemu nie będąc bez winy, a także systemową opresję wobec kobiet i niższych klas społecznych, które przez wieki były traktowane przedmiotowo i pozbawione godności.
Spotkanie zakończyło się odczytaniem wybranych fragmentów dramatu, które wiernie oddały nie tylko jego wymowę, ale i komizm, dzięki czemu uśmiech parokrotnie pojawił się na twarzach, mamy nadzieję, zadowolonych uczestników seniorskiego Narodowego Czytania.

Dziękujemy za spotkanie!