Narodowe Czytanie Zapolskiej, 03.09.2021

W Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach odbyła się kolejna już edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna impreza przebiegała pod sztandarem Gabrieli Zapolskiej i jej bodaj najbardziej rozpoznawalnego dzieła, jakim jest Moralność pani Dulskiej. Ten zgrabnie napisany komediodramat jest uniwersalną satyrą na hipokryzję i fałszywą moralność, zmuszającą przy okazji do refleksji nad kwestią brania odpowiedzialności za własne wybory życiowe.
Na bibliotecznym spotkaniu z dramatem Zapolskiej wysłuchaliśmy wykładu dr hab. Małgorzaty Sokalskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Wymiatanie spod dywanu, czyli o Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej”, w którym prelegentka przedstawiła nietuzinkową jak na swoje czasy osobę samej Zapolskiej, a także przeanalizowała Moralność pani Dulskiej w aspekcie psychologiczno-społecznym.
Po zapoznaniu się z kontekstami interpretacyjnymi dramatu, przyszedł czas na czytanie jego fragmentów, w którym aktywny udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Przegini i z Racławic oraz przybyli na spotkanie mieszkańcy i czytelnicy biblioteki. Wybrane fragmenty wiernie oddały zarówno język tekstu, wymowę społeczną, jak i komizm, dzięki czemu śmiech parokrotnie wypełnił salę i pozostawił dobry klimat po spotkaniu.
Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w błyskawicznym konkursie pytań o dramat, mając okazję do wygrania egzemplarzy Moralności Pani Dulskiej, ostemplowane pieczęcią z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z czego chętnie skorzystali. Lektorzy na pamiątkę otrzymali torby bawełniane z logiem projektu „Książką zaopiekowani”.
Zgromadzona publiczność mogła oglądać wystawę poświęconą życiu i twórczości autorki oraz najlepsze inscenizacje teatralne “Moralności Pani Dulskiej”.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w Narodowym Czytaniu 2021, w tej pięknej akcji promującej wspólne czytanie literatury polskiej.

Wykład podczas Narodowego Czytania odbył się w ramach realizowanego przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach projektu „Książką zaopiekowani”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ze środków Gminy Jerzmanowice-Przeginia.