Na lipcowym spotkaniu DKK rozmawiałyśmy o książce Martyny Bundy pt. „Nieczułość” To powieść rozgrywająca się od lat 30 do końca lat 70 XX wieku i o 4 kobietach, matce i jej 3 córkach. Powieść rozgrywa się w miejscowości Dziewcza Góra, na Kaszubach. To tu, w domu wybudowanym za pieniądze z ubezpieczenia po zmarłym tragicznie mężu, Rozela wychowuje trzy córki. Najstarsza Gerta przypomina matkę, jest rzetelna i aż do przesady odpowiedzialna, średnia Truda, odwrotnie, umie korzystać z życia i łatwo daje się ponieść porywom serca, z kolei najmłodsza Ilda sporo myśli o śmierci i uwielbia prowokować wszystkich wokół. Nieczułość dla kobiet staje się ich tarczą przed przeciwnościami losu, ale mimo pozornej nieczułości wszystkie są ze sobą bardzo związane. Trudne są koleje losu tych kobiet „nieczułych”. Borykały się z życiem, nie mając zbyt wielkiego oparcia w swoich partnerach życiowych, zmagały się też z nielitościwą historią. Klubowiczki oceniły, że „Nieczułość” nie jest łatwą lekturą. Styl przypomina bardziej dziennikarską relację, ubogą w dialogi i powściągliwą w zgłębianiu ich emocji i uczuć.