zmiany w godzinach pracy bibliotek

Szanowni Państwo,

jesteśmy przygotowani na przyjęcie czytelników i stworzenie bezpiecznych warunków korzystania ze zbiorów. W trosce o czytelników i pracowników naszych Bibliotek, wprowadzone zostały nowe procedury bezpiecznego korzystania z księgozbioru. Przedstawiamy najważniejsze z nich:

Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru biblioteki, dlatego też PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE REZERWOWANIE ZBIORÓW: telefonicznie pod numerem telefonu: 12 389 50 43; za pomocą katalogu on-line; adresu e-mail: biblioteka.prolongaty@interia.pl

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny:

  • zdezynfekuj ręce w wyznaczonym miejscu,
  • zachowaj 2 metrową bezpieczną odległość od pozostałych czytelników
  • przychodź w osłonie zakrywającej usta i nos oraz w rękawiczkach
  • zwracane książki odłóż w wyznaczonym miejscu przez bibliotekarza

Ograniczenia związane z zasadami bezpieczeństwa:

  • brak wolnego dostępu do półek – książki podaje bibliotekarz
  • zwrócone książki poddawane są 10-dniowej kwarantannie
  • brak możliwości skorzystania z Czytelni Komputerowej
  • brak możliwości drukowania, skanowania, kserowania

Informujemy, że od czerwca zapraszamy do bibliotek w stałych wcześniejszych godzinach:

JERZMANOWICE
poniedziałek, wtorek – 10.00-18.00, środa czwartek, piątek – 8.00-16.00

PRZEGINIA
wtorek, czwartek 10.00-18.00
środa, piątek 8.00 – 16.00

RACŁAWICE
wtorek, czwartek – 9.00-17.00

SĄSPÓW
poniedziałek 8.00-16.00